Ministerul Educaţiei şi Cercetării al Republicii Moldova

Agenţia Naţională pentru Curriculum şi Evaluare

A A A

Sesiunea 2017

Examen1

Limba maternă (Teste pentru exersare, primar, 2017)

Limba şi literatura bulgară

Test 1                  Barem 1

Test 2                  Barem 2

 

Limba şi literatura găgăuză

Test 1                  Barem 1

Test 2                  Barem 2

 

Limba şi literatura ucraineană

Test 1                  Barem 1

Test 2                  Barem 2

Examen2

Limba de instruire (Sesiunea de bază, primar, 2017)
Limba şi literatura română
Limba şi literatura rusă
Matematica (Teste pentru exersare, primar, 2017)
     în limba română
Test 1               Barem 1
Test 2               Barem 2
 
       în limba rusă
Test 1               Barem 1
Test 2               Barem 2

Examen3

Limba maternă (Sesiunea de bază, primar, 2017)
Limba şi literatura bulgară
Limba şi literatura găgăuză
Limba şi literatura ucraineană
Limba de instruire (Teste pentru exersare, primar, 2017)
Limba şi literatura română
  Test 1           Barem 1
  Test 2           Barem 2
 
Limba  şi literatura rusă
  Test 1           Barem 1
  Test 2           Barem 2