Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova

Agenţia Naţională pentru Curriculum şi Evaluare

A A A

SAPD

SISTEMUL AUTOMATIZAT DE PRELUCRARE A DATELOR

Apăsaţi aici pentru a porni clientul SAPD.

Clientul SAPD este o aplicaţie Java™, şi ca atare, pentru funcţionare are nevoie de pachetul Java™ Runtime Environment.

Apăsaţi aici pentru a descărca versiunea potrivită de Java™ Runtime Environment pentru SAPD.

________________________________________________

 Manualele operatorilor: