Ministerul Educaţiei şi Cercetării al Republicii Moldova

Agenţia Naţională pentru Curriculum şi Evaluare

A A A

"10" (zece), din oficiu, la proba de informatică a examenului național de bacalaureat

Nota ”10” (zece),  din oficiu, pentru candidații care au promovat examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor specifice domeniului informaticii
     Candidaţii care au promovat examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor specifice domeniului informaticii, indicate în Anexa nr.2 la Ordinul nr.1326/2023, pot obține nota ”10” (zece), din oficiu, la proba de examen la informatică din cadrul examenului național de bacalaureat în condiţiile stipulate în Anexa nr.1 la ordinul menţionat.
     Candidaţii la examenul național de bacalaureat care corespund cerinţelor stipulate în Anexele nr.1 şi nr.2 ale Ordinului nr.1326/2023, vor depune o cerere, în scris, la secretariatul instituţiei de învăţământ, până la data de 15 aprilie.
      
model de cerere, .doc (pentru candidaţi)
 
model de Proces-verbal, .doc (pentru instituţia de învăţământ)
 
model de Demers, .doc (pentru instituţia de învăţământ)