Ministerul Educaţiei şi Cercetării al Republicii Moldova

Agenţia Naţională pentru Curriculum şi Evaluare

A A A

BAC în regim de externat

Persoanele care doresc să susţină examenul național de bacalaureat, în regim de externat, pot depune, începând cu 10 ianuarie până pe data de 15 februarie 2024, o cerere pe numele Ministrului Educaţiei şi Cercetării. Modelul de cerere pentru înscrierea la examenul național de bacalaureat poate fi găsit pe pagina web a Agenţiei Naţionale pentru Curriculum şi Evaluare www.ance.gov.md. Dosarul cu actele necesare se depune la Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Piaţa Marii Adunări Naţionale 1 (cutia poştală a ministerului, intrarea în Casa Guvernului din str. Bănulescu-Bodoni) sau se trimite prin poştă pe adresa Agenţia Naţională pentru Curriculum şi Evaluare, Ministerul Educaţiei Cercetării, Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, Chişinău.

În cerere se indică: profilul, limba de instruire, limba străină studiată, examenul la solicitare. La cerere se anexează copia atestatului de studii medii de cultură generală (de 11 clase) şi confirmarea de la instituţia de învăţământ care a eliberat acest document (pentru persoanele care au absolvit şcoala medie de cultură generală) sau situaţia şcolară în original pentru clasele X-XI, sau situaţia academică, în original, eliberată de instituţia de învăţământ (pentru persoanele care au studiat sau studiază în instituţii de învăţământ vocaţional/tehnic (colegii) şi de învăţământ superior), copia buletinului de identitate. NU SE VOR ANEXA documente nespecificate mai sus (certificat de absolvire a gimnaziului (clasa 9), suplimentul diplomei de absolvire a colegiului sau școlii profesionale ș.a.). Persoanele care au făcut studii în afara Republicii Moldova vor face autentificarea actelor de studii (detalii aici). Dosarele se prezintă, în termenele stabilite, la Agenţia Naţională pentru Curriculum şi Evaluare.

La susţinerea, în regim de externat, a examenului național de bacalaureat, sunt admise persoanele care au atins vârsta de 19 ani şi care sunt absolvenţi ai şcolii medii de cultură generală (11 clase), absolvenţi ai şcolii profesionale cu durata de 3 ani de studii, persoanele care au cel puţin 2 ani de liceu cu situaţia şcolară încheiată (clasa a X-XI), absolvenţii colegiilor şi studenţii instituţiilor de învăţământ superior, care au fost admişi la studii în baza atestatului şcolii medii de cultură generală.

Candidaţii înscrişi vor susţine probe de diferenţă de programă pentru certificarea gradului de însuşire a materiei la toate disciplinele din Planul-cadru pentru învăţământul liceal, anul de studii 2023-2024, la profilul respectiv. Probele de susţinere a diferenţelor de programă pentru cursul de liceu se susţin în instituţiile desemnate ca centre, conform orarului stabilit.

Instituţiile de învăţământ, desemnate ca Centre de susţinere a diferenţelor de programă, organizează, în perioada martie – aprilie 2024, consultaţii şi realizarea diferenţelor de programă pentru certificarea gradului de însuşire a conţinutului curricular la disciplinele prevăzute în Planul-cadru pentru învăţământul primar, gimnazial şi liceal, anul de studii 2023-2024. Candidaţii beneficiază, deopotrivă, de serviciile bibliotecii, cabinetelor, laboratoarelor instituţiilor respective.

Examenul de absolvire în regim de externat se desfăşoară concomitent cu examenul de absolvire în învăţământul gimnazial şi liceal, conform orarului şi în centrele aprobate de către Ministrul Educaţiei şi Cercetării.

Restanţierii din sesiunile anterioare, care au susţinut examenul național de bacalaureat în regim de externat vor depune o cerere pe numele Ministrului Educaţiei şi Cercetării în aceleaşi termene. În cerere se indică proba/ probele de examen care urmează a fi susţinută/susţinute repetat în sesiunea 2024. La cerere se anexează copia atestatului de studii medii de cultură generală şi confirmarea de la instituţia de învăţământ care a eliberat acest document, situaţia academică în original eliberată de instituţia de învăţământ la care au fost susţinute diferenţele de programă, extrasul din procesul verbal de la sesiunea de bacalaureat, prin care se confirmă notele de la proba/probele de examen. Dosarele se prezintă la Ministerul Educaţiei şi Cercetării în termenele stabilite de Agenţia Naţională pentru Curriculum şi Evaluare.

Informaţii la telefon: (022)232402

Model de cerere