Ministerul Educaţiei şi Cercetării al Republicii Moldova

Agenţia Naţională pentru Curriculum şi Evaluare

A A A

Achiziţii Publice

 1. Planulde achiziții pentru anul 2021
 2. Planulde achiziții pentru anul 2020
 3. Anunț de participare privind achiziționarea Articolelor de papetărie.
 4. Anunț de participare privind achiziționarea Consumabilelor şi pieselor de schimb pentru sistemul digital de tipar.
 5. Caiet de sarcini privind achiziționarea Consumabilelor şi pieselor de schimb pentru sistemul digital de tipar.
 6. Anunț de participare la LD nr. 123/18 din 17 aprilie 2018 privind achiziționarea Serviciilor de scanare a testelor de la examenul național de bacalaureat, procesarea lor și publicarea securizată pe Internet.
 7. Documentația standard a LD nr. 123/18 din 17 aprilie 2018 privind achiziționarea Serviciilor de scanare a testelor de la examenul național de bacalaureat, procesarea lor și publicarea securizată pe Internet.
 8. Anunț de participare la COP nr. 247-op/18 din 01.03.2018 privind achiziționarea serviciilor bancare de păstrare şi transportare a hârtiilor de valoare pentru organizarea şi desfăşurarea sesiunii de examene 2018.
 9. Caiet de sarcini a COP nr. 247-op/18 din 01.03.2018 privind achiziționarea serviciilor bancare de păstrare şi transportare a hârtiilor de valoare pentru organizarea şi desfăşurarea sesiunii de examene 2018.
 10. Anunț de participare la AC nr. 10-ac/18 din 02.03.2018 privind achiziționarea serviciilor de transport aerian internațional pentru pasageri conform necesităților ANCE.
 11. Documentația satandard a AC nr. 10-ac/18 din 02.03.2018 privind achiziționarea serviciilor de transport aerian internațional pentru pasageri conform necesităților ANCE.
 12. Anunț de participare la LD nr. 42/18 din 20.02.2018 privind achiziționarea serviciilor de cazare pentru necesitățile ANCE.
 13. Documentația standard a LD nr. 42/18 din 20.02.2018 privind achiziționarea serviciilor de cazare pentru necesitățile ANCE.