Ministerul Educaţiei şi Cercetării al Republicii Moldova

Agenţia Naţională pentru Curriculum şi Evaluare

A A A

"10" (zece), din oficiu, la proba de limbă străină a examenului național de bacalaureat

      Nota ”10” (zece), din oficiu, pentru candidații care dețin certificate internaționale de cunoaștere a limbilor străine
      Candidaţii care au promovat examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine, indicate în Anexa nr.2 la Ordinul nr.157/2015, cu ulterioarele completări, pot obține nota ”10” (zece), din oficiu, la proba de limbă străină a examenului național de bacalaureat în condiţiile stipulate în Anexa nr.1 la ordinul menţionat.
      Candidaţii la examenul național de bacalaureat care corespund cerinţelor stipulate în Anexele nr.1 şi nr.2 ale Ordinului nr.157/2015, vor depune o cerere, în scris, la secretariatul instituţiei de învăţământ, până la data de 10 aprilie.
      Atenţie! Candidaţii care susţin examenul cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limba engleză TOEFL (iBT) vor solicita instituţiei care emite certificatul (Educational Testing Service, www.ets.org) până la data de 1 mai să expedieze rezultatul testului TOEFL pe adresa Agenţiei Naţionale pentru Curriculum şi Evaluare (codul Agenţiei, atribuit de către Educational Testing Service, este B017).
  
model de cerere, .doc (pentru candidaţi)
 
model de Proces-verbal, .doc (pentru instituţia de învăţământ)
 
model de Demers, .doc (pentru instituţia de învăţământ)