Ministerul Educaţiei şi Cercetării al Republicii Moldova

Agenţia Naţională pentru Curriculum şi Evaluare

A A A

Examen Cetățenie

Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Agenția Naţională pentru Curriculum şi Evaluare aduce la cunoştinţă despre activitatea Comisiei care evaluează gradul de cunoaştere a prevederilor Constituției Republicii Moldova și a limbii de stat de către străini.

Evaluarea va fi realizată în scopul:
a) obţinerii cetăţeniei Republicii Moldova;
b) obţinerii dreptului de şedere permanentă în Republica Moldova.

Dosarul de participare la examen

Dosarul de participare la examen conţine următoarele acte:
• Cererea;
• Copia actului naţional de identitate;
• Copia permisului de şedere în Republica Moldova;
• După caz: certificatul de absolvire a cursurilor de studiere a limbii române, eliberat de o instituţie a cărui program a fost avizat de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării;
• După caz: copia actului de studii (diploma cu anexa pentru străinii care au studiat în instituţii de învăţământ cu predare în limba română).

Dosarul cu actele indicate se depune la Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Piaţa Marii Adunări Naţionale 1 (cutia poştală a ministerului, intrarea în Casa Guvernului din str. Bănulescu Bodoni). Dosarul de participare la examen se depune cel târziu cu 2 (două) zile înaintea desfăşurării examenului.

Orarul examenelor

 

Data susținerii examenului

Ziua săptămânii

Locul desfășurării examenului

1.

17.02.2021 

Miercuri

ASEM blocul E

str. P. Rareş 18

2.

17.03.2021 

Miercuri

ASEM blocul E

str. P. Rareş 18

3.

14.04.2021 

Miercuri

ASEM blocul E

str. P. Rareş 18

4.

19.05.2021 

Miercuri

ASEM blocul E

str. P. Rareş 18

5.

16.06.2021 

Miercuri

ASEM blocul E

str. P. Rareş 18

6.

07.07.2021

Miercuri

ASEM blocul E

str. P. Rareş 18

7.

22.09.2021

Miercuri

ASEM blocul E

str. P. Rareş 18

8.

20.10.2021

Miercuri

ASEM blocul E

str. P. Rareş 18

9.

17.11.2021

Miercuri

ASEM blocul E

str. P. Rareş 18

10.

08.12.2021

Miercuri

ASEM blocul E

str. P. Rareş 18

 

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR LA EXAMENUL DE CUNOAȘTERE A PREVEDERILOR CONSTITUȚIEI REPUBLICII MOLDOVA ȘI A LIMBII DE STAT!

Ministerul Educației și Cercetării anunță organizarea și desfășurarea examenelor pentru evaluarea gradului de cunoaștere a prevederilor Constituției Republicii Moldova și a limbii de stat pentru dobândirea cetățeniei Republicii Moldova/obținerea șederii permanente, miercuri, 22 septembrie 2021, în incinta Academiei de Studii Economice a Moldovei, blocul E, sala 402, 403, str. Petru Rareș 18.

Examenul pentru evaluarea gradului de cunoaștere a limbii române se va începe la ora 10:00, iar examenul pentru evaluarea gradului de cunoaștere a prevederilor Constituției Republicii Moldova se va începere de la ora 15:00.

Pentru prevenirea infectării cu virusul COVID-19 vor fi luate măsuri de protecție. La intrarea în incinta Academiei de Studii Economice a Moldovei, blocul E, se va realiza termometria persoanelor. Candidații, obligatoriu, vor avea asupra lor mască de protecție.

 

De asemenea, pentru rezolvarea testului, candidații trebuie să aibă cu ei pixuri de culoare albastră. 

Evaluarea va fi realizată:
a) pentru obţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
b) pentru obţinerea dreptului de şedere permanentă în Republica Moldova.

  1. HOTĂRÂREA Guvernului Nr. 524 din 11.07.2011
  2. HOTĂRÂREA Guvernului Nr. 1279 din 19.11.2001
  3. Model de Cerere
  4. Model de test de cunoaștere a Constituției
  5. Model de test de cunoaștere a limbii române

 

Link-uri utile: