Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova

Agenţia Naţională pentru Curriculum şi Evaluare

A A A

Examen Cetățenie

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării şi Agenția Naţională pentru Curriculum şi Evaluare aduce la cunoştinţă despre activitatea Comisiei care evaluează gradul de cunoaştere a prevederilor Constituției Republicii Moldova și a limbii de stat de către străini.

Evaluarea va fi realizată în scopul:
a) obţinerii cetăţeniei Republicii Moldova;
b) obţinerii dreptului de şedere permanentă în Republica Moldova.

Dosarul de participare la examen

Dosarul de participare la examen conţine următoarele acte:
• Cererea;
• Copia actului naţional de identitate;
• Copia permisului de şedere în Republica Moldova;
• După caz: certificatul de absolvire a cursurilor de studiere a limbii române, eliberat de o instituţie a cărui program a fost avizat de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării;
• După caz: copia actului de studii (diploma cu anexa pentru străinii care au studiat în instituţii de învăţământ cu predare în limba română).

Dosarul cu actele indicate se depune la Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Piaţa Marii Adunări Naţionale 1 (cutia poştală a ministerului, intrarea în Casa Guvernului din str. Bănulescu Bodoni). Dosarul de participare la examen se depune cel târziu cu 2 (două) zile înaintea desfăşurării examenului.

Orarul examenelor

 

Data susținerii examenului

Ziua săptămânii

Locul desfășurării examenului

1.

12.02.2020

 

Miercuri

ASEM blocul E

str. P. Rareş 18

2.

11.03.2020

 

Miercuri

ASEM blocul E

str. P. Rareş 18

3.

15.04.2020

 

Miercuri

ASEM blocul E

str. P. Rareş 18

4.

13.05.2020

 

Miercuri

ASEM blocul E

str. P. Rareş 18

5.

10.06.2020

 

Miercuri

ASEM blocul E

str. P. Rareş 18

6.

01.07.2020

Miercuri

ASEM blocul E

str. P. Rareş 18

7.

16.09.2020

Miercuri

ASEM blocul E

str. P. Rareş 18

8.

14.10.2020

Miercuri

ASEM blocul E

str. P. Rareş 18

9.

11.11.2020

Miercuri

ASEM blocul E

str. P. Rareş 18

10.

09.12.2020

Miercuri

ASEM blocul E

str. P. Rareş 18

 

Atenție!

Având în vedere situația epidemiologică actuală la nivel global, regional și național, în contextul apariției riscului de îmbolnăvire cu COVID-19, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare suspendă desfășurarea examenelor pentru evaluarea gradului de cunoaștere a prevederilor Constituției Republicii Moldova și a limbii de stat pentru obținerea șederii permanente și dobândirea cetățeniei Republicii Moldova, stabilite pentru 01 iulie 2020, pentru o perioada care va fi anunțată suplimentar.

Evaluarea va fi realizată:
a) pentru obţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
b) pentru obţinerea dreptului de şedere permanentă în Republica Moldova.

  1. HOTĂRÂREA Guvernului Nr. 524 din 11.07.2011
  2. HOTĂRÂREA Guvernului Nr. 1279 din 19.11.2001
  3. Model de Cerere
  4. Model de test de cunoaștere a Constituției
  5. Model de test de cunoaștere a limbii române

 

Link-uri utile: