Ministerul Educaţiei şi Cercetării al Republicii Moldova

Agenţia Naţională pentru Curriculum şi Evaluare

A A A

Examen Cetățenie

Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Agenția Naţională pentru Curriculum şi Evaluare aduce la cunoştinţă despre activitatea Comisiei care evaluează gradul de cunoaştere a prevederilor Constituției Republicii Moldova și a limbii române de către străini.

Evaluarea va fi realizată în scopul:
a) obţinerii cetăţeniei Republicii Moldova;
b) obţinerii dreptului de şedere permanentă în Republica Moldova.

Dosarul de participare la examen

Dosarul de participare la examen conţine următoarele acte:
• Cererea;
• Copia actului naţional de identitate;
• Copia permisului de şedere în Republica Moldova;
• După caz: certificatul de absolvire a cursurilor de studiere a limbii române, eliberat de o instituţie a cărui program a fost avizat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării;
• După caz: copia actului de studii (diploma cu anexa pentru străinii care au studiat în instituţii de învăţământ cu predare în limba română).

Dosarul cu actele indicate se depune la Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Chișinău, Piaţa Marii Adunări Naţionale 1 (cutia poştală a ministerului, intrarea în Casa Guvernului din str. Bănulescu Bodoni) sau prin email, la adresa: public@ance.gov.md.

Dosarul de participare la examen se depune cel târziu cu 2 (două) zile înaintea desfăşurării examenului.

 

Orarul examenelor

 

Data susținerii examenului

Ziua săptămânii

Locul desfășurării examenului

1.

15.02.2023 

Miercuri

Universitatea de Stat din Moldova, Campusul universitar, blocul 5, Sala polivalentă, etajul 1, str. Academiei, 3/2

2.

22.03.2023

Miercuri

Universitatea de Stat din Moldova, Campusul universitar, blocul 5, Sala polivalentă, etajul 1, str. Academiei, 3/2

3.

12.04.2023

Miercuri

Universitatea de Stat din Moldova, Campusul universitar, blocul 5, Sala polivalentă, etajul 1, str. Academiei, 3/2

4.

17.05.2023

Miercuri

Universitatea de Stat din Moldova, Campusul universitar, blocul 5, Sala polivalentă, etajul 1, str. Academiei, 3/2

5.

14.06.2023

Miercuri

Universitatea de Stat din Moldova, Campusul universitar, blocul 5, Sala polivalentă, etajul 1, str. Academiei, 3/2

6.

05.07.2023

Miercuri

Universitatea de Stat din Moldova, Campusul universitar, blocul 5, Sala polivalentă, etajul 1, str. Academiei, 3/2

7.

20.09.2023

Miercuri

Universitatea de Stat din Moldova, Campusul universitar, blocul 5, Sala polivalentă, etajul 1, str. Academiei, 3/2

8.

18.10.2023

Miercuri

Universitatea de Stat din Moldova, Campusul universitar, blocul 5, Sala polivalentă, etajul 1, str. Academiei, 3/2

9.

15.11.2023

Miercuri

Universitatea de Stat din Moldova, Campusul universitar, blocul 5, Sala polivalentă, etajul 1, str. Academiei, 3/2

10.

06.12.2023

Miercuri

Universitatea de Stat din Moldova, Campusul universitar, blocul 5, Sala polivalentă, etajul 1, str. Academiei, 3/2

 

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR LA EXAMENUL DE CUNOAȘTERE A PREVEDERILOR CONSTITUȚIEI REPUBLICII MOLDOVA ȘI A LIMBII ROMÂNE!

Stimaţi candidaţi,

Ministerul Educaţiei şi Cercetării vă anunţă că examenul pentru evaluarea gradului de cunoaştere a limbii române va avea loc la data de 06 decembrie 2023, în Universitatea de Stat din Moldova, Campusul universitar, blocul 5, Sala polivalentă, etajul 1, str. Academiei, 3/2, cu începere la ora 10.00. Examenul pentru evaluarea gradului de cunoaştere a prevederilor Constituţiei Republicii Moldova va începere de la ora 15.00 și se va desfășura în aceeași sală.
 

Pentru rezolvarea testului, candidații trebuie să aibă cu ei pixuri de culoare albastră. 

Evaluarea va fi realizată:
a) pentru obţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
b) pentru obţinerea dreptului de şedere permanentă în Republica Moldova.

  1. HG809/2022
  2. Model de Cerere
  3. Criterii de evaluare și model de test de cunoaștere a Constituției
  4. Criterii de evaluare și model de test de cunoaștere a limbii române

 

Link-uri utile: