Ministerul Educaţiei şi Cercetării al Republicii Moldova

Agenţia Naţională pentru Curriculum şi Evaluare

A A A

Transparența

 

Proiectul Regulamentului privind concursurile și olimpiadele școlare

 

Proiectele programelor pentru testarea națională în învăţământul primar propuse pentru consultare publică

Propunerile, sugestiile pot fi expediate la adresa public@aee.gov.md . Data limită pentru comentarii: 18.11.2019.

Anunț privind inițierea procesului de elaborare a proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la susţinerea elevilor dotaţi

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la susţinerea elevilor dotaţi.

Proiectul menționat se referă la modificarea Regulamentului cu privire la susținerea elevilor dotați, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.17 din 4 ianuarie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.5-8, art.46).

Recomandările părților interesate, cu privire la elaborarea proiectului menționat, pot fi expediate în adresa Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare. Persoana responsabilă: Anatolie Topală, director, Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare, tel. 022-210-379, 022-234-160 e-mail: public@aee.gov.md Termen de prezentare a propunerilor – 30 noiembrie 2018

Nota informativă la proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la susținerea elevilor dotați poate fi găsită aici.

Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la susținerea elevilor dotați poate fi găsită aici.

 

Proiectele Regulamentelor privind organizarea şi desfăşurarea examenelor naţionale propuse pentru consultare publică

Propunerile, sugestiile pot fi expediate la adresa public@aee.gov.md. Data limită pentru comentarii: 15.12.2017.

  1. Proiectul Regulamentului cu privire la examenul de bacalaureat
  2. Proiectul Regulamentului cu privire la examenele de absolvire a gimnaziului
  3. Proiectul Metodologiei de organizare şi desfăşurare a testării naţionale în învăţământul primar
  4. Notă informativă

 

Raportul național „Republica Moldova în Programul Internațional de Evaluare a Elevilor - PISA 2018

Raportul "Republica Moldova şi Programul pentru Evaluarea Internaţională a Elevilor PISA 2015"

Prezentarea Raportului "Republica Moldova şi Programul pentru Evaluarea Internaţională a Elevilor PISA 2015"

Studiu de evaluare a rezultatelor școlare/ competențelor de bază ale absolvenților învățământului primar și gimnazial, anul de studii 2015-2016, la Matematică, Limba română și Limba rusă

Studiu de evaluare a rezultatelor școlare/ competențelor de bază ale absolvenților învățământului primar și gimnazial, anul de studii 2014-2015, la Matematică, Limba română și Limba rusă

Evoluţia rezultatelor înregistrate la examenul de bacalaureat, anii 2014-2018

Evoluţia rezultatelor înregistrate la examenul de bacalaureat, anii 2014-2017

Evoluţia rezultatelor înregistrate la examenul de bacalaureat, anii 2014-2016

 

Raport - Examene şi Evaluări Naţionale, 2019

Raport - Examene şi Evaluări Naţionale, 2018

Raport - Examene şi Evaluări Naţionale, 2017

Raport - Examene şi Evaluări Naţionale, 2016

Raport - Examene şi Evaluări Naţionale, 2015

Raport - Examene şi Evaluări Naţionale, 2014

Raport - Examene şi Evaluări Naţionale, 2013

 

Rezultatele examenului de Bacalaureat, sesiunea 2019

Absolvenţi ai anului 2019

Rezultatele examenului de Bacalaureat, sesiunea 2018

Absolvenţi ai anului 2018

Rezultatele examenului de Bacalaureat, sesiunea 2017

Absolvenţi ai anului 2017

Rezultatele examenului de Bacalaureat, sesiunea 2016

Absolvenţi ai anului 2016

Total candidaţi

Rezultatele examenului de Bacalaureat, sesiunea 2015