Ministerul Educaţiei şi Cercetării al Republicii Moldova

Agenţia Naţională pentru Curriculum şi Evaluare

A A A

Sesiunea 2019

Examen1

Limba şi literatura română, şcoala alolingvă (Teste pentru exersare, liceu 2019)

Test 1              Barem 1
 
 
Test 2              Barem 2

Examen2

Limba de instruire (Teste pentru exersare, liceu, 2019)


Limba şi literatura romană
 
      
 
       profilul real
 
Test 1             Barem 1
 
 
 
Test 2             Barem 2
 
  
 
     profilul umanistic
 
Test 1             Barem 1
 
 
 
Test 2             Barem 2
 
 
 
Limba şi literatura rusă
 
      
 
       profilul real
 
Test 1             Barem 1
 
 
 
Test 2             Barem 2
 
  
 
    profilul umanistic
 
Test 1             Barem 1
 
 
 
Test 2             Barem 2

Examen3

Limba străină (Teste pentru exersare, liceu, 2019)

Barem de corectate comun pentru toate limbile străine
Barem de corectate pentru limba franceză, clase bilingve
 
      Limba engleză
Test 1              Test 2
 
     Limba franceză
Test 1              Test 2
 
Limba franceză, clase bilingve
Test 1              Test 2
 
     Limba germană
Test 1              Test 2
 
    Limba italiană
Test 1              Test 2
 
    Limba spaniolă
Test 1              Test 2
 
       Limba turcă
Test 1              Test 2

Examen4

Disciplina de profil (Teste pentru exersare, liceu, 2019)

Istoria românilor şi universală, profilul umanistic   

      în limba română                       în limba rusă
 
 Test 1           Barem 1           Test 1           Barem 1
       
 Test 2           Barem 2           Test 2           Barem 2
 

Matematica, profilul real

   în limba română                       în limba rusă
 
 Test 1           Barem 1           Test 1           Barem 1
        
 Test 2           Barem 2           Test 2           Barem 2

 

Pregătirea sportivă 

în limba română                       în limba rusă
 
 Test 1           Barem 1                Test 1         
        
 Test 2           Barem 2                Test 2        

 

Arte 
Istoria Artelor Plastice

 

Test             Barem

 

Istoria Artei Teatrale

 

Test             Barem
        
   
  

Examen5

Disciplina la solicitare (Teste pentru exersare, liceu, 2019)

Biologia

Teste şi bareme în limba română   Profilul real    Profilul umanistic

Teste şi bareme în limba rusă       Profilul real    Profilul umanistic

 

Chimia

Teste şi bareme în limba română   Profilul real    Profilul umanistic

Teste şi bareme în limba rusă       Profilul real    Profilul umanistic

 

Fizica

Teste şi bareme în limba română   Profilul real    Profilul umanistic

Teste şi bareme în limba rusă       Profilul real    Profilul umanistic

 

Geografia

Teste şi bareme în limba română   Profilurile real, umanistic

Teste şi bareme în limba rusă       Profilurile real, umanistic

 

Informatica

Teste şi bareme în limba română   Profilul real  Profilul umanistic

Teste şi bareme în limba rusă       Profilul real  Profilul umanistic

 

Istoria românilor şi universală

Teste şi bareme în limba română   Profilul real    Profilul artă

Teste şi bareme în limba rusă       Profilul real    Profilul artă

 

Matematica

Teste şi bareme în limba română   Profilul umanistic

Teste şi bareme în limba rusă       Profilul umanistic

Examen6

Limba maternă (Teste pentru exersare, liceu, 2019)

Limba şi literatura bulgară


Profilul real              Profilul umanistic
 
Limba şi literatura găgăuză


Profilul real              Profilul umanistic
 
Limba şi literatura ucraineană


Profilul real              Profilul umanistic