Ministerul Educaţiei şi Cercetării al Republicii Moldova

Agenţia Naţională pentru Curriculum şi Evaluare

A A A

Start înscrierilor la Concursul Național de Științe și Inginerie „Mold SEF” 2022

Published on: Wed, 01/05/2022 - 19:53

Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare anunță perioada și procedura de înscriere la Concursul Național de Științe și Inginerie „Mold SEF” 2022.

În conformitate cu Ordinul MEC nr. 1700/2021 cu privire la organizarea olimpiadelor și concursurilor republicane în anul de studii 2021-2022, cea de-a X-a ediție a Concursului Național de Științe și Inginerie „Mold SEF” (în continuare Concursul) se va desfășura, în format online, în perioada 25 – 27 februarie 2022.

Înscrierea la Concurs se realizează în perioada 04 ianuarie – 04 februarie, prin completarea, de către profesorul coordonator al proiectului, a Formularului online, disponibil pe site-ul Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare (www.ance.gov.md).

Concursul Național de Științe și Inginerie „Mold SEF” (Moldova Science and Engineering Fair) este organizat conform prevederilor Regulamentului privind concursurile și olimpiadele școlare aprobat prin ordinul MECC nr. 1222/2020 și a Regulamentului de organizare și desfășurare a Concursului Național de Științe și Inginerie „Mold SEF aprobat prin ordinul MEC nr. 1697/2021.

Concursul este destinat elevilor claselor VII – XII care, având ca îndrumător un cadru didactic sau un cercetător științific, au elaborat un proiect (o invenție sau o cercetare) care se încadrează în una din următoarele categorii tematice:

I. Științe (Chimie, Biologie, Geografie, Fizică, Managementul mediului și al ecosistemelor, Matematică sau pe domeniile interdisciplinare ale științelor enumerate);

II. Științe aplicate (Inginerie mecanică, Energetică și termotehnică, Electrotehnică și electronică, Echipamente și tehnologii de măsurare sau monitorizare, Reciclare, Economie);

III. Tehnologia informației (Știința calculatoarelor, Algoritmi, Programare, Inteligență artificială, Navigare și comunicare, Aplicații software).

Elevii pot participa la Concurs atât cu proiecte individuale, cât și cu proiecte elaborate în echipă. Echipa poate fi compusă din cel mult 2 elevi. Fiecare elev/echipă poate participa la concurs cu un singur proiect asupra căruia a lucrat pe parcursul anului 2021. Proiectele pot fi prezentate ca exponat și/sau poster (informații și recomandări cu referire la conținutul și prezentarea proiectelor pot fi găsite în Anexa la Regulamentul de organizare și desfășurare a Concursului Național de Științe și Inginerie „Mold SEF” disponibil pe site-ul Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare (https://ance.gov.md/ Documente normative // Metodologii și Regulamente).

Proiectele pot fi prezentate în limbile română, rusă sau engleză.

Fiecare elev/echipă va prezenta proiectul timp de cel mult 10 minute în prezența membrilor comisiei de jurizare. Punctajul maxim oferit de fiecare membru al juriului este de 100 puncte, împărțite astfel:

1) Aplicabilitate și beneficiul economic (se acordă maximum 30 de puncte);

2) Abordarea creativă a proiectului (se acordă maximum 20 de puncte);

3) Abordarea științifică a tematicii proiectului (se acordă maximum 20 de puncte);

4) Complexitatea studiului realizat (se acordă maximum 10 puncte);

5) Actualitatea/elemente de noutate a temei (se acordă maximum 10 puncte);

6) Claritatea prezentării proiectului (se acordă maximum 10 puncte).