Ministerul Educaţiei şi Cercetării al Republicii Moldova

Agenţia Naţională pentru Curriculum şi Evaluare

A A A

Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare anunță perioada de înscriere la Concursul Național de Științe și Inginerie „Mold SEF” 2023

Concursul Național de Științe și Inginerie „Mold SEF” (Moldova Science and Engineering Fair) este organizat conform prevederilor Regulamentului privind concursurile și olimpiadele școlareaprobat prin ordinul MECC nr. 1222/2020 și a Regulamentului de organizare și desfășurare a Concursului Național de Științe și Inginerie „Mold SEFaprobat prin ordinul MEC nr. 1697/2021.

În conformitate cu documentele menționate supra, următoarea ediție a Concursului este preconizată pentru perioada 17 – 19 februarie 2023. Înscrierea la Concurs se va realiza în perioada 01 ianuarie – 01 februarie 2023, prin completarea, de către profesorul coordonator al proiectului, a Formularului online ce va fi diseminat ulterior prin intermediul organelor locale de specialitate din domeniul învățământului și a instituțiilor de învățământ. Totodată, Formularul va fi disponibil pe site-ul Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare (https://ance.gov.md/) începând cu data de 1 ianuarie 2023.

Concursul Național de Științe și Inginerie „Mold SEF” este destinat elevilor claselor VII – XII care, având ca îndrumător un cadru didactic sau un cercetător științific, au elaborat un proiect (o invenție sau o cercetare) care se încadrează în una din următoarele categorii tematice

I.Științe (Chimie, Biologie, Geografie, Fizică, Managementul mediului și al ecosistemelor, Matematică sau pe domeniile interdisciplinare ale științelor enumerate);

II.Științe aplicate (Inginerie mecanică, Energetică și termotehnică, Electrotehnică și electronică, Echipamente și tehnologii de măsurare sau monitorizare, Reciclare, Economie);

III.Tehnologia informației (Știința calculatoarelor, Algoritmi, Programare, Inteligență artificială, Navigare și comunicare, Aplicații software).

 

Elevii pot participa la concurs atât cu proiecte individuale, cât și cu proiecte elaborate în echipă. Echipa poate fi compusă din cel mult 2 elevi. Fiecare elev/echipă poate participa la concurs cu un singur proiect asupra căruia a lucrat pe parcursul anului 2022. Proiectele pot fi prezentate ca exponat și/sau poster (informații și recomandări cu referire la conținutul și prezentarea proiectelor pot fi găsite în Regulamentul de organizare și desfășurare a Concursului Național de Științe și Inginerie „Mold SEF”).

Proiectele pot fi prezentate în limbile română, rusă sau engleză.

Fiecare elev/echipă va prezenta proiectul timp de cel mult 10 minute în prezența membrilor comisiei de jurizare. Punctajul maxim oferit de fiecare membru al juriului este de 100 puncte, împărțite astfel:

1)Aplicabilitate și beneficiul economic (se acordă maximum 30 de puncte); 

2)Abordarea creativă a proiectului (se acordă maximum 20 de puncte); 

3)Abordarea științifică a tematicii proiectului (se acordă maximum 20 de puncte);

4)Complexitatea studiului realizat (se acordă maximum 10 puncte); 

5)Actualitatea/elemente de noutate a temei (se acordă maximum 10 puncte);

 

6)Claritatea prezentării proiectului (se acordă maximum 10 puncte).