Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova

Agenţia Naţională pentru Curriculum şi Evaluare

A A A

Centrele de susţinere a diferenţelor de programă pentru ciclul liceal, externat, sesiunea 2021

Published on: Tue, 03/09/2021 - 15:36

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării şi Agenţia Naţională pentru Curriculum şi Evaluare aduc la cunoştinţa comunităţii educaţionale din Republica Moldova, tuturor factorilor interesaţi, informaţia privind constituirea Centrelor de susţinere a diferenţelor de programă pentru certificarea gradului de însuşire a conţinutului curricular la disciplinele prevăzute în Planul-cadru pentru învţământul primar, gimnazial şi liceal, anul de studii 2020-2021, sesiunea 2021.

Centre de susţinere a diferenţelor de programă pentru ciclul liceal din mun. Chişinău:

Pentru candidaţii înscrişi la profilurile umanistic, arte,  limba română de instruire:

Liceul Teoretic “Spiru Haret”, mun. Chişinău

Director: Ambroci Victor

Adresa: str. M. Cibotari, 53 (staţia Teatrul de Operă şi Balet sau/ şi cinematograful Patria, troleibuzele 1, 5, 8, 14, 22,)

Tel. de contact: 022 22-60-11 (secretara).

Pentru candidaţii înscrişi la profilurile real, sport, limba română de instruire:

Liceul Teoretic “Traian”, mun. Chişinău

Director: Gogu Tatiana

Adresa: str. Cuza Vodă, 36  (microbuzele nr. 108, 112, 166, 173, 185; autobuzul 5; troleibuzul 2, 8)

Tel. de contact: 022 66-14-01(secretara).

Pentru candidaţii înscrişi la profilurile real, umanistic, arte, sport, limba rusă de instruire:

Liceul Teoretic “Alexandr Puşkin”, mun. Chişinău

Director: Abramova Oxana

Adresa: str. P. Movilă, 20 (staţia P. Movilă, troleibuzele 1, 5, 8, 14, 22,)

Tel. de contact: 022 21-35-64 (secretara).

Candidaţii admişi la susţinerea diferenţelor de programă se vor prezenta în instituţiile de învăţământ sus-menţionate pentru a susţine diferenţele de programă în scopul certificării gradului de însuşire a conţinutului curricular la disciplinele prevăzute în Planul-cadru, anul de studii 2020-2021, conform profilului solicitat în cerere.