Ministerul Educaţiei şi Cercetării al Republicii Moldova

Agenţia Naţională pentru Curriculum şi Evaluare

A A A

Atenție, concurs!

Agenția Națională pentru Curriculum şi Evaluare anunță despre faptul că în rezultatul examinării dosarelor pentru ocuparea funcţiei publice de Specialist principal în Direcția organizarea examenelor și gestionarea sistemelor informatice la proba scrisă a concursului au fost admiși candidații Locoman Lucia și Cojuhari Vadim.

Proba scrisă se va desfăşura la data de 26.11.2018, ora 10:00, la adresa: Piața Marii Adunări Naționale, 1, Casa Guvernului, etajul 4, biroul 444.

 

Telefon de contact: 022 234 160.