Ministerul Educaţiei şi Cercetării al Republicii Moldova

Agenţia Naţională pentru Curriculum şi Evaluare

A A A

Seminarele de informare privind Programele de examen sunt în desfășurare

Published on: Wed, 11/01/2023 - 13:30

Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare organizează, în perioada 1 – 3 noiembrie, seminare de informare, în format online, pentru cca 3500 de profesori care predau în clasa a IX-a, anul curent, disciplinele școlare: Limba și literatura română, alolingvi, Limba și literatura română, Limba și literatura rusă și Matematica, incluse în cadrul examenelor naționale de absolvire a gimnaziului.

În cadrul seminarelor sunt discutate structura programei pentru fiecare disciplină de examen, unitățile de competență și de conținut care sunt propuse pentru evaluare, structura și tipologia itemilor, structura testului de examen, cerințele privind completitudinea și corectitudinea prezentării unui răspuns/unei rezolvări. Seminarele desfășurate contribuie la consolidarea și promovarea unei viziuni unice în abordarea elementelor de noutate de către profesorii care predau disciplinele de examen: Limba și literatura română, alolingvi, Limba și literatura română, Limba și literatura rusă și Matematica.

Amintim că Programele de examen au fost elaborate în contextul modernizării Curriculumului Național la disciplinele școlare și sunt documente normative complementare Regulamentului cu privire la examenele naționale de absolvire a gimnaziului, fiind destinate autorilor de teste, profesorilor, elevilor, conducătorilor instituțiilor de învățământ și tuturor factorilor interesați.

Programele de examen pot fi accesate pe site-ul Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare (https://ance.gov.md), la rubrica Documente normative, sub-meniul Programe de examene