Ministerul Educaţiei şi Cercetării al Republicii Moldova

Agenţia Naţională pentru Curriculum şi Evaluare

A A A

Peste 4000 de profesori participă la seminarele de informare cu privire la Programele de examen

Published on: Fri, 11/12/2021 - 01:18

Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare organizează, în perioada 11 – 12 noiembrie, 15 – 19 noiembrie 2021, seminare de informare  în format online pentru mai mult de 4000 de profesori, care predau în clasa a XII-a, anul curent, disciplinele școlare din cadrul examenului național de bacalaureat, în liceele teoretice din toate raioanele/ municipiile Republicii Moldova.

Ministrul Educației și Cercetării Anatolie Topală a accentuat importanța activităților de informare pentru buna pregătire a sesiunii de examene. Profesorii sunt îndemnați să analizeze atent programele de examen și, eventual,  să adreseze întrebări formatorilor, pentru a se asigura că acestea vor fi aplicate corect.

În cadrul seminarelor, se va discuta despre structura programelor de examen, unitățile de competență și de conținut care sunt propuse pentru evaluare, structura și tipologia itemilor, structura testului de examen, cerințele privind completitudinea și corectitudinea prezentării unui răspuns/ unei rezolvări. Seminarele desfășurate contribuie la consolidarea și promovarea unei viziuni unice în abordarea elementelor de noutate de către profesorii ce predau aceeași disciplină. Toți participanții la seminarele de informare au un singur scop – ca elevii absolvenți să se prezinte la examene bine pregătiți pentru a nu fi surprinși de anumite cerințe.

Seminarele de informare se înscriu în seria de activități care sunt planificate pentru pregătirea examenului național de bacalaureat.

Amintim că Programele de examen au fost elaborate în contextul modernizării Curriculumului Național la disciplinele școlare și în corespundere cu prevederile Regulamentului cu privire la examenul național de bacalaureat și sunt destinate autorilor de teste, profesorilor, elevilor, conducătorilor instituțiilor de învăţământ ș.a.

Programele de examen pot fi accesate pe site-ul Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare (www.ange.gov.md), la rubrica Documente normative, sub-meniul Programe de examene.