Ministerul Educaţiei şi Cercetării al Republicii Moldova

Agenţia Naţională pentru Curriculum şi Evaluare

A A A

Centre bac externat 2019

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării şi Agenţia Naţională pentru Curriculum şi Evaluare aduc la cunoştinţa comunităţii educaţionale din Republica Moldova, tuturor factorilor interesaţi, informaţia privind constituirea Centrelor de susţinere a diferenţelor de programă pentru certificarea gradului de însuşire a conţinutului curricular la disciplinele prevăzute în Planul-cadru pentru învţământul primar, gimnazial şi liceal, anul de studii 2018-2019, sesiunea 2019.

        Centre de susţinere a diferenţelor de programă pentru ciclul liceal din mun. Chişinău:

 1. Pentru candidaţii înscrişi la profilurile umanistic, arte,  limba română de instruire:
  Liceul Teoretic “Spiru Haret”, mun. Chişinău
  Director: Ambroci Victor
  Adresa: str. M. Cibotari, 53 (staţia Teatrul de Operă şi Balet sau/ şi cinematograful Patria, troleibuzele 1, 5, 8, 14, 22, 28)
  Tel. de contact: 022 22-60-11 (secretara).
 2.  Pentru candidaţii înscrişi la profilurile real, sport, limba română de instruire:
  Liceul Teoretic “Mihail Kogălniceanu”, mun. Chişinău
  Director: Beregoi Elena
  Adresa: str. Miron Costin, 3  (microbuzele nr. 112, 140, 152, 162, 186; staţia Miron Costin, troleibuzele 10, 11)
  Tel. de contact: 022 44-20-35 (secretara).
 3. Pentru candidaţii înscrişi la profilurile real, umanistic, arte, sport, limba rusă de instruire:
  Liceul Teoretic “Alexandr Puşkin”, mun. Chişinău
  Director: Abramova Oxana
  Adresa: str. P. Movilă, 20 (staţia P. Movilă, troleibuzele 1, 5, 8, 14, 22, 28)
  Tel. de contact: 022 21-35-64 (secretara), 022 21-04-63

       Candidaţii admişi la susţinerea diferenţelor de programă se vor prezenta în instituţiile de învăţământ sus-menţionate pentru a susţine diferenţele de programă în scopul certificării gradului de însuşire a conţinutului curricular la disciplinele prevăzute în Planul-cadru, anul de studii 2018-2019, conform profilului solicitat în cerere.