Ministerul Educaţiei şi Cercetării al Republicii Moldova

Agenţia Naţională pentru Curriculum şi Evaluare

A A A

Candidații la examenul național de bacalaureat vor putea obține nota „10”, din oficiu, la proba de examen la Informatică

Published on: Wed, 10/25/2023 - 17:46

Începând cu sesiunea de bacalaureat 2024, candidații la examenul național de bacalaureat pot solicita nota ”10” (zece), din oficiu, la proba de examen la Informatică. Facilitatea este disponibilă pentru candidații care au promovat, pe parcursul claselor a X-a – a XII-a, examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor specifice domeniului Informaticii. Aceștia trebuie să dețină certificate/diplome care să ateste un nivel avansat de competențe pentru următoarele domenii: A. limbaj de programare, B. structura calculatorului, rețele, C. baze de date. Conform Metodologiei aprobate candidații trebuie să dețină trei certificate, câte un certificat pentru fiecare domeniu separat din cele trei domenii menționate.

Metodologia și lista examenelor cu recunoaștere internațională care sunt luate în considerație pentru acordarea notei „10” (zece), din oficiu, la proba de examen la Informatică sunt aprobate prin Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr.1326/2023.

„Această decizie este adoptată ținând cont de creșterea semnificativă a interesului față de domeniul Tehnologiei Informației și a Comunicațiilor. Totodată, ne propunem să susținem elevii care au aptitudini deosebite în domeniul Informaticii. În metodologie se conține o listă a examenelor internaţionale acceptate de către minister. Criteriul de bază al selecției examenelor internaționale a fost posibilitatea de a obține o confirmare oficială a certificatului respectiv din partea companiilor internaționale și care poate fi verificată de către Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare”, a menționat ministrul Dan Perciun.

În prezent, nota „10” (zece), din oficiu, la examenul național de bacalaureat este acordată liceenilor câștigători ai olimpiadelor naționale și/sau internaționale la disciplinele de studiu, precum și celor care au competențe lingvistice, certificate la nivel internațional.

Lista examenelor cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor specifice domeniului informaticii, la promovarea cărora poate fi acordată nota „10” (zece), din oficiu, la proba de examen la informatică din cadrul examenului național de bacalaureat