Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova

Agenţia Naţională pentru Curriculum şi Evaluare

A A A

Cabinetul de miniștri a aprobat proiectul de lege privind acordarea diplomei de bacalaureat, fără organizarea examenului, pentru restanțieri, studenții anului I compensator din universități și candidații înscriși în regim de externat

Published on: Wed, 06/24/2020 - 17:29

La propunerea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, cabinetul de miniștri a aprobat astăzi, 24 iunie, proiectul de lege pentru modificarea articolului 1 din Legea nr. 71/2020 privind anularea examenelor naționale de absolvire a programelor de studii în învățământul general, sesiunea de examene 2020.

Documentul prevede eliberarea diplomei de bacalaureat care conferă dreptul de admitere în învățământul superior și în învățământul profesional tehnic postsecundar nonterțiar, pentru restanțierii din anii precedenți, persoanele care au finalizat programa de liceu în instituțiile de învățământ superior și persoanele care au solicitat susținerea examenului de bacalaureat în regim de externat și au finalizat programa de liceu cu medii anuale la disciplinele școlare și media generală mai mari sau egale cu „5” (cinci), care s-au înscris, în termenele stabilite, pentru a susține examenul de bacalaureat în sesiunea de examene 2020.

Pentru persoanele care au finalizat programa de liceu în instituțiile de învățământ superior și persoanele care au solicitat susținerea examenului de bacalaureat în regim de externat, care s-au înscris, în termenele stabilite, pentru a susține examenul de bacalaureat în sesiunea de examene 2020, notele pentru probele de examen reprezintă media aritmetică, cu rotunjire până la întreg, a mediilor anuale, obținute de elevi pe parcursul claselor a X-a – a XII-a în învățământul liceal/anilor de studii I–III în învățământul profesional tehnic postsecundar/clasei a XI-a și a anului I compensator de studii în învățământul superior/claselor a X-a – a XII-a, după caz, a XI-a – a XII-a, în învățământul echivalent învățământului liceal la disciplinele respective.

Pentru candidații restanțieri care s-au înscris, în termenele stabilite, pentru a susține examenul de bacalaureat în sesiunea de examene 2020, notele pentru probele de examen care au fost promovate în sesiunile anterioare sunt recunoscute, iar notele pentru probele de examen care nu au fost promovate în sesiunile anterioare reprezintă media aritmetică, cu rotunjire până la întreg, a mediilor anuale, obținute de elevi pe parcursul claselor a X-a – a XII-a în învățământul liceal/anilor de studii I–III în învățământul profesional tehnic postsecundar/clasei a XI-a și a anului I compensator de studii în învățământul superior/claselor a X-a – a XII-a, după caz, a XI-a – a XII-a, în învățământul echivalent învățământului liceal la disciplinele respective.

Menționăm că, o decizia finală în acest sens va fi luată de către Parlamentul Republicii Moldova.