Ministerul Educaţiei şi Cercetării al Republicii Moldova

Agenţia Naţională pentru Curriculum şi Evaluare

A A A

Atenție, concurs!

Ca urmare a examinării dosarelor de concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de specialist principal în Direcția organizarea examenelor și gestionarea sistemelor informatice și de specialist principal în Direcția evaluări naționale și internaționale, Comisia de concurs a decis admiterea la proba scrisă a următorilor candidați:

Locoman Lucia pentru funcția publică vacantă de specialist principal în Direcția evaluări naționale și internaționale;

Cotovițcaia Daniela pentru funcția publică vacantă de specialist principal în Direcția organizarea examenelor și gestionarea sistemelor informatice.

Data și ora desfășurării probei scrise urmează să fie stabilită ulterior.