Ministerul Educaţiei şi Cercetării al Republicii Moldova

Agenţia Naţională pentru Curriculum şi Evaluare

A A A

Sesiunea 2017

Schema de convertire a punctelor în note

Pentru a vedea schema de convertire a punctelor în note apăsaţi aici

Examen1

Limba şi literatura română, alolingvi (Sesiunea de bază, bac, 2017)

Examen2

Limba de instruire (Sesiunea de bază, bac, 2017)
Limba şi literatura română
Profil real
Test                  Barem
Profil umanist
Test                  Barem
Limba şi literatura rusă
Profil real
Test                  Barem
Profil umanist
Test                  Barem

Examen3

Examen4

Disciplina de profil (Sesiunea de bază, bac, 2017)

Examen5

Examen6