Ministerul Educaţiei şi Cercetării al Republicii Moldova

Agenţia Naţională pentru Curriculum şi Evaluare

A A A

Sesiunea 2017

Examen1

Limba şi literatura română, alolingvi (Pretestare, liceu, 2017)

Examen2

Limba de instruire (Pretestare, liceu, 2017)
Limba şi literatura română
Profil real
    Test              Barem
Profil umanist
    Test              Barem
 
Limba şi literatura rusă
Profil real
    Test              Barem
Profil umanist
    Test              Barem

Examen3

Examen4

Disciplina de profil (Pretestare, liceu, 2017)

Examen5

Examen6

Limba maternă (Pretestare, liceu, 2017)
Limba şi literatura bulgară
Profilul real              Profilul umanistic
Limba şi literatura găgăuză
Profilul real              Profilul umanistic
Limba şi literatura ucraineană
Profilul real              Profilul umanistic